Podkast (lydopptak fra møter og taler)

23 Søndag 26. juni – Avslutningsmøte del III

sdfsdfsdf

[ Les mer ]

22 Søndag 26. juni – Avslutningsmøte del II Tale ved Rolf Kjøde. «Kalt – til å gå»

[ Les mer ]

21 Søndag 26. juni – Avslutningsmøte del I

[ Les mer ]

20 Søndag 26. juni – Gudstjeneste del IV

[ Les mer ]

19 Søndag 26. juni – Gudstjeneste del lll

[ Les mer ]

18 Søndag 26. juni – Gudstjeneste del ll – Preken Morten Askjer

[ Les mer ]

17 Søndag 26. juni – Gudstjeneste del l – Liturg. Rolf Ekenes – Tema. Jeg har kalt deg ved navn

[ Les mer ]

15 Lørdag 25. juni Ungdommenes kveld – Tale ved Erling Rantrud

[ Les mer ]